ŽUPNI OGLASI - 23. rujan 2018. / 25. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    U tjednu koji je pred nama slavimo:
u četvrtak – sv. Vinko Paulski, prezbiter
u subotu – sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli
u nedjelju - 26. NEDJELJA KROZ GODINU/UJEDNO SVJETSKI DAN SREDSTAVA DRUŠTVENIH KOMUNIKACIJA; sv. Mise ovdje u crkvi su u 8, 10 i 18 sati;
2.    Od 27. do 30. rujna je peta volonterska akcija 72h bez kompromisa na padručju naše Nadbiskupije. Mladi koji sudjeluju tri dana se stavljaju u službu dobra usmjereno prema drugima. Tako će i mladi iz naše župe sudjelovati u raznim projektima koje ćemo imati. Potičem vas dragi župljani da se kroz ova dva dana uključite tako što ćete sebe i svoje vrijeme staviti u službu dobra drugoga kroz ono što vam je najprihvatljivije.
3.    Od katoličkog tiska stigao je novi broj Katoličkog tjednika koji između ostalog donosi: u uvodniku – noseći stijeg čestitosti; osvrt sa susreta hrvatskih katoličkih obitelji; o uprisutnjenju Krista u Ugandi;reportaža o župi u Ravnom; razmišljanje – preko TV ekarana u obitlje ulazi štetni sadržaj; te pomozi mojoj neljubavi...  pa ove i druge vijesti, razmišljanja i informacije možete pročitati u novi broju KT kojeg možete uzeti u župnom uredu.
4.    Darovi za crkvu i godižbinu – pročitati.
5.    Mise kroz tjedan – pročitati.
6.    Vjeronauk je idući tjedan prema rasporedu kao i dogovoreni susreti i termini.
7.    U proteklom tjednu umrli su naši župljani JURAJ KAHN, koji je umro 15. rujna a ukopan 17. rujna na groblju Prašnice; ANTO TOMIĆ, koji je umro 17. rujna a ukpan 19. rujna na groblju Križ; SOFIJA MARKOV, koja je umrla 21. rujna a ukopana 22. rujna na groblju Crkvica. Sjetimo ih se u svojim molitvama. Pokoj vječni daruj im Gospodine.