ŽUPNI OGLASI - 18. STUDENOGA 2018.- 33. NEDJELJA KROZ GODINU/SVJETSKI DAN SIROMAHA

1.    U tjednu koji je pred nama slavimo:
u srijedu – Prikazanje Blažene Djevice Marije
u četvrtak – sv. Cecilija, djevica i mučenica
u subotu – sv. Andrija Dung Lac, prezbiter i drugovi, mučenici
u nedjelju – NEDJELJA KRISTA KRALJA;  sv. Mise ovdje u crkvi su u 8, 10 i 17 sati;
2.    Od katoličkog tiska stigao je novi broj Katoličkog tjednika koji između ostalog donosi: u uvodniku – o demokraciji i islamofobiji; razmišljanje o čudesnom i znanstvenom kršćanstvu; reportaže i promišljanja o Vukovaru i njegovoj tragediji; Papin nagovor – đavao ulazi kroz džepove; reportaža o župi u Prenju; pa ove i druge vijesti, razmišljanja i informacije možete pročitati u novi broju KT kojeg možete uzeti u župnom uredu.
3.    Darovi za crkvu i godižbinu – pročitati.
4.    Mise kroz tjedan – pročitati.
5.    Vjeronauk je idući tjedan prema rasporedu kao i dogovoreni susreti i termini.