ŽUPNI OGLASI - 24. svibnja 2015. / DUHOVI

1.    U tjednu koji je pred nama slavimo
u utorak – sv. Filip Neri, prezbiter
u nedjelju – PRESVETO TROJSTVO, sv. Mise u našoj župnoj crkvi su u 8, 10, 18 sati; na filijali Drivuša u 10 sati
2.    U tjednu koji je pred nama imamo ljetne kvatre tj. vjernici se pozivaju da ga posvete molitvom, pokorom i djelima ljubavi. Kvatreni dani su srijeda, petak i subota. To su osobiti dani u kojima se Crkva od davnine posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi i to na nakane Crkve i svijeta. Ljetne su posvećene za posvećenje ljudskog rada i za urod zemlje. Uključimo se i mi u  ove dane u ovu pobožnost Crkve na njenu nakanu.
3.    U srijedu, 27. svibnja u našoj župnoj zajednici bit će susret svećenika Žepačkog dekanata. U 10 sati slavit ćemo svetu misu pa svi koji možete doći, dođite da u zajedništvu slavimo sveta otajstva te molimo za mir i snagu svjedočkog življenja vjere.
4.    Od katoličkog tiska stigao je novi broj Glasa koncila i Katolički tjednik. U novom broju Katoličkog tjednika možete pročitati: u uvodniku – o dva priznanja; o kanonizaciji prvih arapskih svetica novijeg datuma; intervju s postulatorom kauze za proglašenje svetim Petra Barbarića; reportaža o župi Kongora; o križnom putu kršćana danas u Egiptu; ove i druge zanimljive vijesti i informacije možete pročitati u novom Katoličkom tjedniku kojeg možete uzeti u župnom uredu.
5.    Darovi za crkvu i godižbinu.
6.    Mise kroz tjedan.
7.    Završili smo s vjeronaukom za ovu školsku godinu jer iduće subote idem na Susret mladih u Komušinu a subotu poslije na susret s Papom. Do jeseni završili smo s vjeronaukom.
8.    U proteklom tjednu umrla je naša župljanka KATARINA ANIĆ, koja je umrla 22. svibnja a bit će ukopana u ponedjeljak, 25. svibnja na groblju Gradac u 14 sati. Pokoj vječni daruj joj Gospodine.