ŽUPNI OGLASI - 13. rujna 2015. / 24. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    U tjednu koji je pred nama slavimo
u ponedjeljak – Uzvišenje sv. Križa
u utorak – Blažena Djevica Marija Žalosna
u srijedu – sv. Kornelije, papa i sv. Ciprijan, biskup, mučenici
u nedjelju – 25. nedjelja kroz crkvenu godinu, sv. Mise u našoj župnoj crkvi su u 8, 10, 18 sati; na filijali Drivuša prema dogovoru
2.    Tjedan koji je pred nama je kvatreni tjedan tj. vjernici su pozvani da ga posvete molitvom, djelima pokore i ljubavi na određenu nakanu crkve. Kvatreni dani su srijeda, petak i subota. Jesenske kvatre su posvećene molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za duhovnu izgradnju mladeži. Uključimo se i mi u ovu pobožnost Crkve.
3.    Od katoličkog tiska stigao je novi broj Glasa koncila i Katoličkog tjednika koji između ostalog donosi: u uvodniku – znak osporavan ali ne osporen; poruka kard. Puljića na početku nove školske i katehetske godine; razmišljanje – susret Europa s muslimanskim doseljenicima; reportaža o Provincijalatu Franjevačke provincije Bosne Srebrene; križni put kršćana u Iraku danas; reportaža o fra Perici Vidiću, svećeniku, fratru i umjetniku…  pa ove i druge zanimljive vijesti i informacije o događanjima u crkvi možete pročitati u novom broju Katoličkog tjednika kojeg možete uzeti u župnom uredu.
4.    Darovi za crkvu i godižbinu.
5.    Mise kroz tjedan.
6.    Vjeronauk je prema rasporedu, probe i susreti prema već dogovorenim terminima.
7.    U proteklom tjednu umrla je naša župljanka Jelena Batarilo koja je umrla 11. rujna a bit će ukopana danas, 13. rujna na groblju Križ u 16 sati. Sjetimo je se u svojim molitvama. Pokoj vječni daruj joj Gospodine.