VJENČANI U 2019. GODINI

GORAN MALENICA I SELMA KATARINA MALETIĆ vjenčali su se 12. siječnja 2019.

SLOBODAN BEBEK I SLAĐANA MITROVIĆ vjenčali su se 21. travnja 2019.

DALIBOR GOLIĆ I MARINA ZUKANOVIĆ vjenčali su se 12. svibnja 2019.

DANIJEL POPOVIĆ I NATALIJA KAJIĆ vjenčali su se 25. svibnja 2019.

ZVONIMIR BOŠNJAK I MIRNA AKRAPOVIĆ vjenčali su se 15. lipnja 2019.

MARKO GRABOVAC I ANA DUJMOVIĆ vjenčali su se 15. lipnja 2019.

ŽARKO ROLD I VESNA SAKAČ vjenčali su se 21. lipnja 2019.

GORAN PANDŽA i MARIJA JOZIĆ vjenčali su se 12. srpnja 2019.

Kategorija: