ŠESTI MEĐUDEKANSKI SUSRET U BOSNI I HERCEGOVINI

Šesti Međudekanski susret u Bosni i Hercegovini održan je, 9. svibnja 2019. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku. Predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH, a sudjelovalo je pet od šest članova BK BiH, zatim franjevački provincijali i generalni vikari iz Sarajeva i Mostara te biskupski vikar iz Banje Luke, članovi Vijeća za kler BK BiH i 24 od 28 dekana koliko ih ukupno ima u sve četiri biskupije u Bosni i Hercegovini: Banjolučkoj, Mostarskoj-duvanjskoj, Trebinjsko-mrkanskoj i Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Sudionici su upoznati da je u Nedjelju solidarnosti u BiH, 24. ožujka 2019. prikupljeno ukupno 170.325,17 KM te da će ta sredstva biti podijeljena na 94 župe koje imaju manje od po 200 vjernika u svim biskupijama u Bosni Hercegovini. Biskupi i ovom prigodom izražavaju iskrenu zahvalnost svim vjernicima ponajprije za međusobnu molitvenu potporu i duhovno zajedništvo. Posebno zahvaljuju onim vjernicima koji su, sudjelovanjem u ovoj akciji solidarnosti, svojim materijalnim darom na konkretan način pokazali svoju kršćansku ljubav i potporu onima koji, zbog progona tijekom nedavnog rata i izostanka potpore za povratak u vrijeme poraća sve do danas, žive u župama s malim brojem vjernika. Također zahvaljuju svim svećenicima, redovnicima i redovnicama koji su animirali vjernike za ovu akciju i osobno dali svoj dar. Unatoč tužnoj činjenici da u BiH ove godine ima devet župa više u odnosu na 2018. godinu kojima će biti dodijeljena potpora, istaknuta je radosna činjenica da je prikupljena veća svota nego lani što je pokazatelj kršćanske osjetljivosti vjernika. Biskupi i ovom prigodom hrabre sve članove svojih biskupijskih zajednica, a posebno mlade, koji s pouzdanjem u Boga vjernički žive svoju svagdašnjicu u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini.

Tijekom diskusije konstatirano je da nije došlo do značajnije odlučene povezanosti između pojedinih dekanata te dogovoreno da dekani s kolegama svećenicima u svojim dekanatima porade na konkretnim akcijama povezanosti između pojedinih dekanata i to: Kreševskog s Trebinjskim, Ramskog s Bihaćkim, Sarajevskog s Mostarskim, Sutješkog s Ljubuškim, Bugojanskog s Grudskim, Travničkog sa Stolačkim, Žepačkog s Bosansko-gradiškim i Prnjavorskim dekanatom, Tuzlanskog s Čapljinskim, Jajačkog s Brčanskim, Usorskog s Duvanjskim, Derventskog s Posuškim, Doborskog sa Širokobriješkim, Šamačkog s Livanjskim te Broćanskog s Banjolučkim dekanatom.

Budući da je u tijeku Misijska godina (listopad 2018.-2019.), koju su 18. rujna 2018. proglasili biskupi BK BiH, sudionici su saslušali prigodno izlaganje dugogodišnjeg misionara u afričkim zemljama u Ruandi, Ugandi i Keniji fra Pere Vrebca, člana Franjevačke provincije Bosne Srebrene, o misijskom poslanju Crkve o svijesti klera i puka u BiH o misijama. Predavač je napravio teološku usporedbu između tradicionalnog misionarskog djelovanja u Africi i novog pristupa u misijama poslije Drugoga vatikanskog sabora ističući da je misijsko djelovanje paradigma svakog djelovanja Crkve. Govoreći o novostima misijskog poslanja Crkve, između ostalog, istaknuo je: novo poimanje domorodačkog iskustva ljudskih i religioznih vrjednota, izgradnju misionarskih crkvenih zajednica i suradnju na misionarskom planu, iskustvo inkulturacije, proučavanja domorodačkih jezika i tradicionalnih vrjednota te potrebu dijaloga i suradnje. Govoreći o misijskoj svijesti klera i puka, spomenuo je da Crkva u Hrvata u misijama ima 60 misionarki i 28 misionara u 27 država svijeta na svim kontinentima, a najviše u Africi. Podsjetio je da je papa Franjo proglasio Izvanredan misijski mjesec u listopadu 2019. i da su biskupi BK BiH proglasili Misijsku godinu s ciljem buđenja svijesti o misiji ad gentes (među nekršćanske narode) i misionarske preobrazbe života i pastorala. Fra Pero je svoje izlaganje potkrijepio brojnim primjerima iz vlastitoga misionarskog djelovanja te u vidu ispita savjesti postavio neka pitanja za razmišljanje i djelovanje svih članova Crkve.

Pojedini sudionici susreta, koji su i osobno bili misionari, kao i sadašnji i bivši nacionalni ravnatelji Papinskih misijskih djela te pojedini biskupi i provincijali, koji su ove i prošlih godina pohađali afričke misije, iznijeli su pojedina osobna iskustva, primjedbe i prijedloge. Tijekom diskusije zaključeno je da se brojni svećenici sa svojim župnim zajednicama, kao i velik broj redovnika i redovnica uključuju u razne misijske akcije te rade na pojačanju misijske svijesti i daju potporu misijama i misionarima molitvom i konkretnom pomoći. Biskupi potiču sve župnike i voditelje crkvenih ustanova da tijekom ove Misijske godine pozovu u svoje župne i druge zajednice bivše i sadašnje misionare te im dadnu prigodu da iznesu konkretna iskustva s ciljem većega misijskog posvješćenja, a na osobit način novih misionarskih zvanja. Također potiču na promicanje i čitanje jedinoga misijskog mjesečnika na hrvatskom jeziku, „Radosna vijest“.

Biskupi su podsjetili da su u svojoj Poslanici o proglašenju Misijske godine, koja završava Izvanrednim misijskim mjesecom listopadom 2019., između ostalog, pozvali i predložili: da župnici iskoriste prisutnost misionara i misionarki radi animiranja misijskoga djela Crkve, da se preporuči zajednička molitvu za misije u župama na kraju Misnih slavlja na sve nedjelje i svetkovine, da se prikupi materijalna pomoć za misionare i njihove suradnike te za gradnju molitvenih i pastoralnih prostora i školovanje svećeničkih i redovničkih pripravnika u misijskim zemljama kao i da se moli misijska krunica svakoga dana tijekom mjeseca listopada 2019. u obiteljima i zajednička u župnim zajednicama.

Susret je završen svečanim Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage uza sudjelovanje brojnih hodočasnika koji su molili pokraj groba časnog sluge Božjega Petra Barbarića. Euharistijsko slavlje prevodio je kardinal Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem u BiH mons. Luigijem Pezzutom, a prigodnu propovijed izrekao je biskup banjolučki mons. Franjo Komarica.

Uprava i cijela sjemenišna zajednica s rektorom vlč. Željkom Marićem, koja je tom prigodom proslavila i svoj Dan, bila je i ovaj put gostoljubiv domaćin susreta.

Dijecezanski biskupi također su imali prigodu susreli se sa sjemeništarcima svojih biskupija.

Travnik, 9. svibnja 2019.
Tajništvo BK BiH

 

Kategorija: