PROPOVIJED BISKUPA VUKŠIĆA NA ČETVRTOM MEĐUDEKANSKOM SUSRETU U BOSNI I HERCEGOVINI

„Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima“

U okviru IV. Međudekanskog susreta, koji se održava, 27. travnja 2017. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa Petar Barbarić u Travniku, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, franjevački provincijali u BiH, članovi Vijeća za kler BK BiH i dekani iz cijele Bosne i Hercegovine slavili su Svetu misu u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage. Prigodnu propovijed izrekao je dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH, na temu: Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima (Dj 5,27-33), a prenosimo je u cijelosti:

Draga braćo biskupi i svećenici!
Draga braćo i sestre!

U svetopisamskim odlomcima misnih čitanja u proteklim danima, koji su uslijedili neposredno nakon Uskrsa, slušali smo izvještaje o trijumfalnom događaju Isusova uskrsnuća. Njegovi učenici, vidno zatečeni, bili su u nedoumici zbog svega što se dogodilo, pa su u početku čak odbijali povjerovati. K tomu, još uvijek su bili također u veliku strahu zbog stvarne opasnosti, da im se dogodi tragedija, slična Isusovoj.

Slušali smo također izvještaje o Isusovim višekratnim ukazanjima apostolima i drugim osobama, kojima je ohrabrivao njihovu vjeru u uskrsnuće, liječio njihove strahove i sumnje, osnaživao njihovu ljudsku hrabrost pred opasnostima i potaknuo ih za početak svjedočkoga propovijedanja.

Nakon slušanja tih opisa Isusova uskrsnuća i njegovih ukazanja, misna čitanja u ovom tjednu, preuzeta najčešće iz Djela apostolskih, sve više nam nude opis muka apostola, koje su bile plod otpora ondašnjih moćnika svijeta njihovu hrabrom naviještanju, što su ga oni vršili usprkos zabranama, koje su im bile izrečene.

Današnji odlomak iz Djela apostolskih opisuje upravo jedan od takvih događaja. Naime, nakon što su apostoli čudesnom Božjom intervencijom izašli iz tamnice, u koju su bili zatvoreni samo zato što su propovijedali, odmah su otišli čak u Hram i započeli ponovno propovijedati. Zbog toga vlasti su ih privele na ponovljeno suđenje. Veliko vijeće i njegov vrhovni svećenik, koji su imali vlast uhapsiti i zatvoriti apostole, kao predstavnici vlasti toliko nisu podnosili Isusa da niti ne izgovaraju njegovo ime. Time samo pokazuju koliko ga preziru. On je, prema ovom izvještaju, za njih samo „to ime“ i „taj čovjek“.

Kaže sveti pisac: „Dovedoše ih i privedoše pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita:'Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka'“ (Dj 5,27-28).

Apostoli su, dakle, bili trostruko okrivljeni: zato što su svjesno prekršili strogu zabranu da govore u Isusovo ime, zato što je Veliko vijeće bilo u strahu da bi se njihov nauk mogao pretvoriti u optužbu protiv predstavnika vlasti da su krivi za Isusov progon i smrt, a ponajviše su bili krivi zato što su svojim naukom napunili Jeruzalem. I svaka od tih optužaba nosila je sa sobom mogućnost vrlo teških kazna. No, ti predstavnici vlasti očito još uvijek nisu primjećivali, da su apostoli, u međuvremenu, iz stanja straha pred progonom i umiranjem, bili prešli u stanje u kojemu je u njima umro svaki strah pred smrću, jer su su već tada znali da im „je živjeti Krist, a umrijeti dobitak“ (Fil 1,21).

Na ponovljene zabrane, opomene i prijetnje Velikoga vijeća, kako nas izvješćuju Djela apostolska, Petar i apostoli nisu ustuknuli već ponosno priznaju da su širili Isusov nauk. Zahvaljujući Duhu Svetomu, kojega im je Bog dao, jer su mu se pokoravali (usp. Dj 5,32), oni odbijaju posluh zemaljskoj vlasti, zato što je ona ustala protiv Boga samoga i njegovih prava na zemlji. Pred tim sudom izriču poznatu pouku, koju bi Isusovi učenici svih generacija trebali primjenjivati pred svakom vlašću, koja se ponaša na jednak način. Zaista je vrlo hrabra vjera svakoga kršćanina, koja je u stanju voditi se tada izrečenim pravilom Petra i drugih apostola: „Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!“ (Dj 5,29). I, ne samo da su apostoli bili toliko hrabri!Nego riskirajući još više, govore istinu o nepravednoj optužbi i osudi protiv Isusa, čime Petar i apostoli prelaze u čak u neku vrstu javne protu-optužbe. No, ne zato da bi se možda otvorio sudski proces protiv progonitelja i ponizilo ih se, nego s nakanom da se evangelizira i neprijatelje Isusova imena. Kažu apostoli tim predstavnicima vlasti: „Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju'“ (Dj 5,29-32).

Mogli su tako govoriti jer ih je vodilo pravilo: „Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!“ To jest, i ljudima i njihovim zakonima se treba pokoravati, ali samo dok su u suglasju s Bogom i njegovim zakonima.

Svako vrijeme donosi svoje izazove za Isusove sljedbenike i njegov nauk! Samo u drugim oblicima, povremeno se pojavljuju nositelji vlasti koji bi, slično kao neko „veliko vijeće“ ili neki „veliki svećenik“, htjeli apostolima zabraniti, da govore i da šire Isusov nauk, da promiču dostojanstvo čovjeka i njegova prava. Iskustvo partikularne Crkve u Bosni i Hercegovini i njezinih apostola u tom je smislu, nažalost, vrlo dugo. Više negoli stoljetno! Prečesto su im zabranjivali da govore i da pune ovu zemlju i njezina naselja Isusovim naukom. I ponosni smo što je našim precima tako često stvarna životna vodilja bila Petrova rečenica: „Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!“No pored njihovih slabosti za koje molimo Božje milosrđe, nije mali broj onih koji su, vođeni tim pravilom, čak životom stradali, jer su bili duboko svjesni, da postoji i odgovornost za šutnju. I u tim teškim časovima navješćivali su te, kao nekada prorok Izaija, ponavljali: „Sionu za ljubav neću šutjeti,Jeruzalema radi neću mirovati, dok pravda njegova ne zasinek’o svjetlost,dok njegovo spasenje ne plane k’o zublja“ (Iz 62,1).

Legitimiralo ih je pred Bogom i pred ljudima samo poslanje Crkve te želja da Božja pravda zasine kao svjetlost i da njegovo spasenje plane kao zublja. Drugu legitimaciju niti su tražili niti su trebali. Zato su s Izaijom ponavljali: „neću šutjeti“ i „neću mirovati“. I mogla ih je u tomu nastojanju delegitimirati jedino Crkva zbog njihova eventualnog odustajanja od tih načela, a nikako neka ovozemaljska vlast.Važno je to ponoviti danas za vrijeme ovog Euharistijskog slavlja, kojega koncelebriraju brojni biskupi i svećenici u prisustvu velikoga broja vjernika. To prvenstveno zato,štoje to dugo iskustvo odgovornoga govora ime Evanđelja i Crkve, proizašloga također iz pobijeđene napasti da se, ne daj Bože, propusti šutnjom, svima nama i poticaj i pouka, ohrabrenje i škola. Posebice u ove dane, kada jednomu našemu bratu ovozemaljska vlast kaže, da mu ne prizna legitimaciju samo zato što je govorio. I zato što stalno ponavlja: „Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!“

U svemu onomu što je obrana Božje časti, čovjekova dostojanstva, jednakoga prava katolika i svih drugih vjernika, kao i onih koji to nisu, njemu, koji ima legitimaciju Crkve da ne šuti i da ne miruje i nitko mu drugi tu ovlast ne može osporiti i oduzeti,njegovoj Biskupiji, svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima, ali i svima ostalima koji bilo gdje nepravedno pate, izražavamo svoju solidarnost, blizinu i molitvu. Sa željom da se sve nepravde isprave, i u vjeri da svi dijelite ovo mišljenje, molimo Gospodina Boga, da nam svima dadne mudrosti, kako bismo „Duh Sveti i mi“ (Dj 15,28), slijedeći primjer Isusa i njegovih apostola, uvijek mogli ispravno odlučiti što je najkorisnije za Božju stvar, bilo da ne šutimo bilo da ne mirujemo. Odnosno, bilo da govorimo ili činimo.

 

Kategorija: