ČETVRTI SASTANAK RADNE SKUPINE I VJERSKIH PREDSTAVNIKA S CILJEM IZRADE PRED-OTPUSNOG PROGRAMA ZA ZATVORENIKE

U hotelu Park u Doboju, 16. i 17. studenoga, upriličen je satanak Radne skupine ministarstava pravde zadužene za izradu programa tretmana nasilnih zatvorenika te vjerskih predstavnika koji imaju iskustva u radu s zatvorenicima...

Članovi Radne skupine koji su sudjelovali na sastanku bili su: Pero Dunjić, Ministarstvo pravde Republik Srpske; Hidajet Trako, Federalno ministarstvo pravde; Miralem Duranović, Federalno ministarstvo pravde; Ratko Kešelj, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine te Aleksandar Majdov, KPZ Bijeljina

Od vjerskih predstavnika sudjelovali su imam Čaršijske džamije u Zenici hafiz Enes ef. Beganović,  Jerej Crkve rođenja Presvete Bogorodice u Zenici o. Marko Maleš i vlč. Vladimir Pranjić, župnik u župi sv. Josipa u Zenici.

Međunarodna konsultantica na sastanku radne skupine bila je Audrey Park.

 

Na sastanku je upriličeno predstavljanje projekta Podrška reintegraciji nasilnih i ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini i aktivnosti urađenih od početka projekta te predstavljanje i diskusija o pred-otpusnom programu tretmana za nasilne i ekstremne zatvorenike sa posebnim osvrtom na vjerske aktivnosti

Također, predstavljene su vjerske aktivnosti koje se provode u zatvorima u BiH te u drugim evropskim jurisdikcijama           

Izrađen je i dio pred-otpusnog programa tretmana koji se tiče vjerskih aktivnosti. Upriličena je i rasprava o nastavku buduće suradnje s vjerskim predstavnicima te nevladinim organizacijama u vezi s pitanjem uspješne reintegracije nasilnih i ekstremnih zatvorenika u društvo. Također je razgovarano o mogućim temama/oblastima obuke zatvorskog osoblja u budućim projektima te o modalitetima obuke zatvorskog osoblja o pred-otpusnom programu tretmana i procjeni rizika i potreba.

Podsjetimo, Ured Vijeća Evrope od 1. svibnja 2017. implementira projekt pod nazivom Podrška reintegraciji nasilnih i ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini u suradnji sa sva tri ministarstva pravde u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je pružiti podršku domaćim vlastima kako bi standardizirali načine postupanja sa nasilnim i ekstremnim zatvorenicima te im omogućili uspješnu reintegraciju u zajednicu.

Radna grupa, imenovana od strane ministarstava pravde, je u proteklih nekoliko mjeseci bila zadužena za izradu sveobuhvatnog programa tretmana za nasilne i ekstremne zatvorenike koji predlaže niz aktivnosti koje bi se mogle provoditi sa ovom kategorijom zatvorenika kao što su rješavanje problema, kontrola emocija, antisocijalni stavovi, itd.

KT

 

Kategorija: