„AKCIJA MIVA“

Što je to?

Pomoć u kupovini misijskih vozila. Sudjelovanjem u ovoj akciji pomažemo našim misionarima u siromašnim krajevima u kupnji prijeko potrebnih vozila kako bi mogli spasiti živote i vratiti zdravlje bolesnima; siromašnima omogućiti pristup školi; doći do vjernika koji ih željno čekaju; dovesti potrebni materijal za gradnju crkava, škola i bolnica. Neka naše korizmeno odricanje bude u korist akcije MIVA.

Akcija traje kroz cijelu korizmu. Neka tvoj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre!

Možeš svake nedjelje ili na kraju korizme ono čega si se odrekao i uštedio darovati za ovu akciju. Ako je naše korizmeno odricanje u korist potrebnijih tada je najplodonosnije.

 

Kategorija: