UMRLI U 2018. GODINI

VIKTORIJA KLAPEC, umrla 04. veljače 2018.

IVO ĆOSIĆ, umro 08. siječnja 2018.

ANA NOVKOVIĆ, umrla 31. prosinca 2017.

DRAGICA DAJAKOVIĆ,  umrla 14. siječnja 2018.

BRANKO ČOTA, umro 21. siječnja 2018.

NIKO KOLENDA, umro 22. siječnja 2018.

ANA BOTIĆ, umrla 09. veljače 2018.

ŠTEFANIJA PALAVRA, umrla 13. veljače 2018.

JELE LOVRIĆ, umrla 15. veljače 2018.

IGOR BILIĆ, umro 07. ožujka 2018.

MARIJA BLAŽEVIĆ, umrla 12. ožujka 2018.

ROZA BRDAR, umrla 17. ožujka 2018.

DELFA GELIĆ, umrla 25. ožujka 2018.

DRAGICA ANDRIĆ, umrla 01. travnja 2018.

FILOMENA DIJAKOVIĆ, umrla 06. travnja 2018.

JOSIPA HRGIĆ, umrla 14. travnja 2018.

EMIL BRNIĆ, umro 26. travnja 2018.

ADELA MARKOVIĆ, umrla 29. travnja 2018.

PAULINA TANIĆ, umrla 11. svibnja 2018.

FRANJO PECIREP, umro 06. lipnja 2018.

ANA ČOKIĆ, umrla 10. lipnja 2018.

MONIKA JURIŠIĆ, umrla 21. lipnja 2018.

ELIZABETA TRLIN, umrla 27. lipnja 2018.

DUNJA BOŠKIĆ, umrla 01. srpnja 2018.

KATA NOVAK, umrla 04. srpnja 2018.

BOŽICA BAČIĆ, umrla 07. srpnja 2018.

VIKTORIJA JURIĆ, umrla 09. srpnja 2018.

PERO KOKIĆ, umro 16. srpnja 2018.

DRAGICA MILANOVIĆ, umrla 29. srpnja 2018.

FERDINAND BILIĆ, umro 15. kolovoza 2018.

ZDRAVKA DAMIĆ, umrla 16. kolovoza 2018.

MARKO KALINIĆ, umro 01. rujna 2018.

STANISLAV KAJIĆ, umro 02. rujna 2018.

JURAJ KAHN, umro 15. rujna 2018.

ANTO TOMIĆ, umro 17. rujna 2018.

SOFIJA MARKOV, umrla 21. rujna 2018.

ANTO KOMŠIĆ, umro 23. rujna 2018.

KATA LUKIN, umrla 09. listopada 2018.

ANA MILANOVIĆ, umrla 12. listopada 2018.

MARA MADUNIĆ, umrla 18 . studenoga 2018.

STANA KUSIĆ, umrla 28. studenoga 2018.

MATO KARAMATIĆ, umro 29. studenoga 2018.

EMIL HECKERLE, umro 07. prosinca 2018.

KATA SKOČIBUŠIĆ, umrla 09. prosinca 2018.

MARKO LONČAR, umro 11. prosinca 2018.

ANA JUREŠIĆ, umrla 12. prosinca 2018.

DRAGICA JURIŠIĆ, umrla 18. prosinca 2018.

IVA JURKOVIĆ, umrla 20. prosinca 2018.

JELENA KESTLER, umrla 21. prosinca 2018.

KREŠIMIR PODNAR, umro 24. prosinca 2018.

VJEKOSLAV KRIŠTO, umro 24. prosinca 2018.

ZDRAVKA BRNIĆ, umrla 24. prosinca 2018.

 

Kategorija: