UMRLI U 2015. GODINI

VITOMIR HRGIĆ, umro 05. siječnja 2015.

JELA ČIČAK, umrla 07. siječnja 2015.

MARA RAKIĆ, umrla 09. siječnja 2015.

SLAVICA KOS, umrla 12. siječnja 2015.

KATARINA JUREŠIĆ, umrla 13. siječnja 2015.

JOZEFINA VIDOVIĆ, umrla 31. siječnja 2015.

SARAFINA AKRAPOVIĆ, umrla 02. veljače 2015.

MARA KAJIĆ, umrla 05. veljače 2015.

JOSIP PINTER, umro 12. veljače 2015.

ANICA KOVAČEVIĆ,  umrla 16. veljače 2015.

MARIJA BOTIĆ, umrla 18. veljače 2015.

LIDIJA KOBILICA, umrla 01. ožujka 2015.

KATICA ŠEF, umrla 03. ožujka 2015.

KATA MIJAČ, umrla 17. ožujka 2015.

VJEKOSLAVA STJEPOVIĆ, umrla 17. ožujka 2015.

DRAGICA VIDOVIĆ, umrla 16. travnja 2015.

LJUBICA JONJIĆ, umrla 27. travnja 2015.

KRUNOSLAV DUSPARA, umro 26. travnja 2015.

ANKA FIDLER, umrla 07. svibnja 2015.

KATARINA ANIĆ, umrla 22. svibnja 2015.

JOZICA ALIBAŠIĆ, umrla 31. svibnja 2015.

JOSIP JAJČEVIĆ, umro 01. lipnja 2015.

ANTO VIDOVIĆ, umro 30. lipnja 2015.

BORIS KRIŠTO, umro 07. srpnja 2015.

MARKO ČOLAK, umro  08. srpnja 2015.

NIKOLA OPAČAK, umro 12. srpnja 2015.

DANICA SAVATIĆ, umrla 14. srpnja 2015.

MARIJA HODAK, umrla 16. srpnja 2014.

IVAN MARJANOVIĆ, umro 27. srpnja 2015.

ZORAN JUREŠIĆ, umro 06. kolovoza 2015.

MARKO KRIŽANAC, umro 07. kolovoza 2015.

ANĐA ŠIMIĆ, umrla 10. kolovoza 2015.

KATICA KARAMATIĆ, umrla 20. kolovoza 2015.

DRAGO VIDOVIĆ, umro 14. kolovoza 2015.

KATALIN HRGIĆ, umrla 24. kolovoza 2015.

MARIJA PALAVRA, umrla 27. kolovoza 2015.

JELENA BATARILO, umrla 11. rujna 2015.

ANKICA MARIĆ, umrla 20. rujna 2015.

ŠTEFANIJA KUSTURA, umrla 24. listopada 2015.

NADA VIDOVIĆ, umrla 23. listopada 2015.

MANDICA MIKUŠ, umrla 24. listopada 2015.

JOZEFINA DIAKOVIĆ,  umrla 26. listopada 2015.

KARLO JURIŠIĆ, umro 27. listopada 2015.

FRANJO MATIĆ, umro 01. studenoga 2015.

PAVICA JUREŠIĆ, umrla 15. studenoga 2015.

JELINKA – JELA MIŠKIĆ, umrla 22. studenoga 2015.

BRANISLAV MIŠKIĆ, umro 22. studenoga 2015.

MARKO ZORETIĆ, umro 23. studenoga 2015.

MARIJA JUREŠIĆ, umrla 24. studenoga 2015.

JELICA VIDOVIĆ, umrla 02. prosinca 2015.

MARIJA LJESAR, umrla 03. prosinca 2015.

KATARINA JUREŠIĆ, umrla 11. prosinca 2015.

MARINKO KOZINA, umro 11. prosinca 2015.

DRAGO KAKŠA, umro 13. prosinca 2015.

ANĐA BRKOVIĆ, umrla 14. prosinca 2015.

LJERKA HASANICA, umrla 25. prosinca 2015.

MARIJA PALAVRA, umrla 26. prosinca 2015.

NIKOLA MARKOVIĆ, umro 27. prosinca 2015.

IVAN ČUTURA, umro 29. prosinca 2015.

Kategorija: