Sv. Mise kroz tjedan - 31.08. - 06.09.2015.

Ponedjeljak, 31. 08. 2015.
-18h: + Boško, Nino i Ivka Periša

Utorak, 01.09. 2015.
-18h: + Franjo Mijatović

Srijeda, 02. 09. 2014.
-18h: + Stjepan Jurešić

Četvrtak, 03. 09. 2015.
-18h: + Paula i Stjepan Janković, Matilda i Ivan Mazul

Petak, 04. 09. 2015.
-18h: + Vladimir Šoko

Subota, 05. 09. 2015.
-18h: + Pavo Markov i Davor Mlakić

Nedjelja, 06. 09. 2015.
-8h: + Ilija i Anđa Tomić
-18h: + Goran i Vinko Lekić

Kategorija: