Sv. Mise kroz tjedan - 30.05.-05.06.2016.

Ponedjeljak, 30. 05. 2016.
-18h: + Stipo i Miroslav Vučić    

Utorak, 31.05. 2016.
-18h: + Mirko Jurešić

Srijeda, 01. 06. 2016.
-18h: + Vinko, Milica i Vlado Hrgić

Četvrtak, 02. 06. 2016.
-18h: + Anđa i Stipica Jozić, Nikola Kustura
    
Petak, 03. 06. 2016.
-18h: +Jago, Ruža, Stjepan i Josip Jurešić

Subota, 04. 06. 2016.
-18h: + Zdravko Egić

Nedjelja, 05. 06. 2016.
-8h: + Vojislav Mariolović
-18h: + Ivo, Anuša, Frano, Niko i Lenko Baković

 

Kategorija: