Sv. Mise kroz tjedan - 29.07.-04.08.2019

Ponedjeljak, 29. 07. 2019.
-18h: + Stipo, Kata Vesko; Frano i Jela Stojak

Utorak, 30. 07. 2019.
-18h: + Juraj Vrdoljak

Srijeda, 31. 07. 2019.
-18h: + Stojan Čubela
    
Četvrtak, 01. 08. 2019.
-18h: + Andrija, Dragica i Franjo Kustura

Petak, 02. 08. 2019.
-18h: + Jure, Ana, Marko, Milka, Ivo, Stipo, Frano Opačak

Subota, 03. 08. 2019.
-18h: + Dragutin, Janja, Stipo, Josip Baković

Nedjelja, 04. 08. 2019.
-8h: + Josip Ramljak
-10h: za narod
-18h: + Milka Dujić

Kategorija: