Sv. Mise kroz tjedan - 29.04. - 05.05.2019

Ponedjeljak, 29. 04. 2019.
-18h: + Stjepan Marković

Utorak, 30. 04. 2019.
-18h: + Jure i Slavka Marković, +ob. Marković

Srijeda, 01. 05. 2019.
-18h: + Branka Serdarević
    
Četvrtak, 02. 05. 2019.
-18h: + Mato Gelić
    
Petak, 03. 05. 2019.
-18h: + Jakov i Antonija Rančić, Dragutin Čičak

Subota, 04. 05. 2019.
-18h: + Vido Lakić, +ob. Lakić i Jurešić

Nedjelja, 05. 05. 2019.
-8h: + Zvonko Lagundžić
-10h: za narod
-18h: + Pero Šestan

Kategorija: