Sv. Mise kroz tjedan - 29.02.-06.03.2016.

Ponedjeljak, 29. 02. 2016.
-17h: + Paula Duspara    

Utorak, 01.03. 2016.
-17h: + Ankica Palavra

Srijeda, 02. 03. 2016.
-16:30h: + Pejo i Anđa Idžan

Četvrtak, 03. 03. 2016.
-17h: + Jozo i Delfa Jurešić
    
Petak, 04. 03. 2016.
-17h: + Mijo i Kata Grbavac

Subota, 05. 03. 2016.
-17h: + vlč. Anto Čondrić

Nedjelja, 06. 03. 2016.
-8h: + Božo, Andrija, Kata i Luka Jelčić  
-17h: + Vita i Ivica Lalić, Kata i Ivica Klem

 

Kategorija: