Sv. Mise kroz tjedan - 27.10.-02.11.2014.

Ponedjeljak, 27. 10. 2014.
-17h: + Milka i Andrija Pehar    

Utorak, 28.10. 2014.
-17h: + Zdenka i Dragutin Jonjić 

Srijeda, 29. 10. 2014.
-17h: + Tihomir Batarilo

Četvrtak, 30. 10. 2014.
-17h: + August i Filomena Palavra
    
Petak, 31. 10. 2014.
-17h: + ob. Palavra i Baković

Subota, 01. 11. 2014. 
-8h: + Mile Šimić
-17h: + Anđa, Ana i Mladen Tolić

Nedjelja, 02. 11. 2014.
-8h: + Filip Marković, Slavko i Rudolf Lalić, Pavica Jurešić 
-17h: + Anto i Dragutin Palavra

Kategorija: