Sv. Mise kroz tjedan - 27.05.-02.06.2019.

Ponedjeljak, 27. 05. 2019.
-18h: + Branislav i Željka Stanojević

Utorak, 28. 05. 2019.
-18h: + Anđa Džida

Srijeda, 29. 05. 2019.
-18h: + Karlo, Marija i Petar Jurišić, Elizabeta Kinički
    
Četvrtak, 30. 05. 2019.
-8h: + Stipo i Miroslav Vučić
-18h: + ob. Kustura, Krišto i Madunić
    
Petak, 31. 05. 2019.
-18h: + Mirko Jurešić

Subota, 01. 06. 2019.
-18h: + Josip i Magdalena Pinter

Nedjelja, 02. 06. 2019.
-8h: + Martin, Janja, Anuša, Mijo i Kata Jurešić
-10h: za narod
-18h: + Andrija Mijač

Kategorija: