Sv. Mise kroz tjedan - 26.10. - 01.11.2015.

Ponedjeljak, 26. 10. 2015.
-17h: + Pero i Delfa Marković    

Utorak, 27.10. 2015.
-17h: + Ana Balta i Anđa Šimić

Srijeda, 28. 10. 2015.
-17h: + Lucija i Petar Teropšić, +ob. Marković

Četvrtak, 29. 10. 2015.
-17h: + Mirjana, Anđa i Ivan Petrušić
    
Petak, 30. 10. 2015.
-17h: + Ana i Ivan Dujić

Subota, 31. 10. 2015.
-17h: + Tomislav Kajić

Nedjelja, 01. 11. 2015.
-8h: + ob. Anić
-17h: + Mile Šimić

Kategorija: