Sv. Mise kroz tjedan - 25.01.-31.01.2016.

Ponedjeljak, 25. 01. 2016.
-17h: + Mato i Ivka Krišto    

Utorak, 26.01. 2016.
-17h: + Jozo i Anđa Smoljan

Srijeda, 27. 01. 2016.
-16:30h: + Lovro, Marija i Josip Babić

Četvrtak, 28. 01. 2016.
-17h: + Petar i Sarafina Akrapović
    
Petak, 29. 01. 2016.
-17h: + Karlo i Marija Stergulc

Subota, 30. 01. 2016.
-17h: + Pero Šestan

Nedjelja, 31. 01. 2016.
-8h: + Ankica i Zvonko Lagundžić  
-17h: + Emil Jekauc

Kategorija: