Sv. Mise kroz tjedan - 24.09.-30.09.2018.

Ponedjeljak, 24. 09. 2018.
-18h: + Mirko Marković

Utorak, 25. 09. 2018.
-18h: + Jozo i Vinka Pranjić

Srijeda, 26. 09. 2018.
-18h: + Marko i Lucija Lončarić
    
Četvrtak, 27. 09. 2018.
-18h: + Marija Mužinić
    
Petak, 28. 09. 2018.
-18h: + Ilija, Ivo i Mirko Vrebac

Subota, 29. 09. 2018.
-18h: + Ivo, Jela, Jure i Anđa Jurešić

Nedjelja, 30. 09. 2018.
-8h: + ob. Vidović
-10h: za narod
-18h: + Jozo i Lucija Karivan i + ob. Karivan

 

Kategorija: