Sv. Mise kroz tjedan - 24.06.-30.06.2019

Ponedjeljak, 24. 06. 2019.
-18h: + Juro i Mara Botić

Utorak, 25. 06. 2019.
-18h: + Jure Fofić

Srijeda, 26. 06. 2019.
-18h: + Ivan i Matilda Mazul, Stjepan i Paula Janković
    
Četvrtak, 27. 06. 2019.
-18h: + Josip Blažević
    
Petak, 28. 06. 2019.
-18h: + Franc i Marija Barač

Subota, 29. 06. 2019.
-8h: +Delfa i Marko Blajić
-18h: + Antonijo Akrapović

Nedjelja, 30. 06. 2019.
-8h: + Josip, Marija, Pavo i Josip Osvald
-10h: za narod
-18h: + Anto i Ankica Vidović

 

Kategorija: