Sv. Mise kroz tjedan - 23.01.-29.01.2017.

Ponedjeljak, 23. 01. 2017.
-17h: + Jozo, Marica i Marija Jurešić    

Utorak, 24. 01. 2017.
-17h: + Jago, Ruža i Stjepan Jurešić

Srijeda, 25. 01. 2017.
-16:30h: + Mijo, Franjo i Veronika Kulier
    
Četvrtak, 26.01. 2017.
-17h: + Anđa i Jozo Smoljan
    
Petak, 27.01. 2017.
-17h: + Jela i juro Babij

Subota, 28.01. 2017.
-17h: + Stjepan i Paula Janković, Matilda i Ivan Mazul

Nedjelja, 29. 01. 2017.
-8h: + Pero Šestan
-17h: + Štefica i Anto Pavlović

 

Kategorija: