Sv. Mise kroz tjedan - 22.12.-28.12.2014.

Ponedjeljak, 22. 12. 2014.
-615h: + Milka Kustura           

Utorak, 23.12. 2014.
-615h: + Marijan Kapetanović, Ivo,Anđa i Jurica Čuturić

Srijeda, 24. 12. 2014.
-615h: + andrija, Zoran i Marinko Andrijašević, Mijo Ćosić

Četvrtak, 25. 12. 2014.
-6h: + Milivoj Anić
-17h: + Nediljka Kolić

Petak, 26. 12. 2014.
-17h: + Jure Fofić

Subota, 27. 12. 2014.
-8h: + Janja Loina

Nedjelja, 28. 12. 2014.
-8h: + Luka, Marta i Martin Kikić
-17h: + Kata Draženović

Kategorija: