Sv. Mise kroz tjedan - 22.10.-28.10.2018.

Ponedjeljak, 22. 10. 2018.
-18h: + Mara i Josip Kajić

Utorak, 23. 10. 2018.
-18h: + Josip i Anđa Jurišić

Srijeda, 24. 10. 2018.
-18h: + Vilma i Vjekoslov Čondrić, Ferdo Bošnjak
    
Četvrtak, 25. 10. 2018.
-18h: + Predrag Gadže
    
Petak, 26. 10. 2018.
-18h: + Josip, Ljubica i Tomislav Buzuk

Subota, 27. 10. 2018.
-18h: + Tadija Radoš, Ruža Martić, Kata Jelović

Nedjelja, 28. 10. 2018.
-8h: + Barbara i Mato Knežević, Ana Dohnalek
-10h: za narod
-17h: + Vladimir Kovačević

 

Kategorija: