Sv. Mise kroz tjedan - 22.07.-28.07.2019

Ponedjeljak, 22. 07. 2019.
-18h: + Milka Dujić

Utorak, 23. 07. 2019.
-18h: + ob. Marjanović

Srijeda, 24. 07. 2019.
-18h: + Mara, Anto i Nikola Jurešić
    
Četvrtak, 25. 07. 2019.
-18h: + Ivka i Mato  Milanović

Petak, 26. 07. 2019.
-18h: + Jakov Madžarić, +ob. Čuturić

Subota, 27. 07. 2019.
-18h: + Anton i Marija Pandža

Nedjelja, 28. 07. 2019.
-8h: + Drago Anić
-10h: za narod
-18h: + Jozo, Ivka, Niko i Cvita Blažević

Kategorija: