Sv. Mise kroz tjedan - 22.04. - 28.04.2019

Ponedjeljak, 22. 04. 2019.
-18h: + Dominik Šerventić

Utorak, 23. 04. 2019.
-18h: + Zdenka Šimunović, Danica Žagar

Srijeda, 24. 04. 2019.
-18h: + Marin, Roza i Vladimir Kovačević
 
Četvrtak, 25. 04. 2019.
-18h: + Tomo Šendula
 
Petak, 26. 04. 2019.
-18h: + Emil Brnić

Subota, 27. 04. 2019.
-18h: + Danijel, Ružica, Ludmila i Jelena Veljača

Nedjelja, 28. 04. 2019.
-8h: + Božo Jelčić, +ob. Jelčić
-10h: za narod
-18h: + Emil, Jure i Ljubica Brnić

Kategorija: