Sv. Mise kroz tjedan - 20.07. - 26.07.2015.

Ponedjeljak, 20. 07. 2015.
-18h: + Branislav Kožul    

Utorak, 21.07. 2015.
-18h: + Mladen, Ana i Anđa Tolić

Srijeda, 22. 07. 2014.
-18h: + Ivo, Mara, Jure i Mara Botić

Četvrtak, 23. 07. 2015.
-18h: + Ivan i Luca Pašalić
    
Petak, 24. 07. 2015.
-18h: + Janko, Josip i Ozrenko Lukić

Subota, 25. 07. 2015.
-18h: + Milka i Ivan Marković, Antonio Akrapović

Nedjelja, 26. 07. 2015.
-8h: + Barbara i Mato Knežević, Ana Dohnalek
-18h: + Nikola i Anica Stanić, +ob. Stanić

 

Kategorija: