Sv. Mise kroz tjedan - 20.05.-26.05.2019

Ponedjeljak, 20. 05. 2019.
-18h: + Anto, Ivica i Jeka Herceg

Utorak, 21. 05. 2019.
-18h: + Ivan, Vida, Pero, Janja i Dragica Dragičević

Srijeda, 22. 05. 2019.
-18h: + Tomislav buzuk i Adam Dragomirović
    
Četvrtak, 23. 05. 2019.
-18h: + Ivan i Ivka Đudarić
    
Petak, 24. 05. 2019.
-18h: + Vinko, Milica, Vlado i Katica Hrgić

Subota, 25. 05. 2019.
-18h: + Ivka, Petar i Pero Blažević

Nedjelja, 26. 05. 2019.
-8h: + Danijel Marković
-10h: za narod
-18h: + Ivica i Marija Međugorac

 

Kategorija: