Sv. Mise kroz tjedan - 19.08.-25.08.2019

Ponedjeljak, 19. 08. 2019.
-18h: + Ljubica, Jure i Emil Brnić, +ob. Brnić i Lebić

Utorak, 20. 08. 2019.
-18h: + Lovro, Marija i Josip Babić, Drago Komar

Srijeda, 21. 08. 2019.
-18h: + Frano i Stanka Kalinić
    
Četvrtak, 22. 08. 2019.
-18h: + Milena Palavra

Petak, 23. 08. 2019.
-18h: + Stipo i Mara Marković

Subota, 24. 08. 2019.
-18h: + Milivoj i Ruža Kustura

Nedjelja, 25. 08. 2019.
-8h: + Zorka i Anto Mišković, Mirjana Gril, Katarina Hrgić
-10h: za narod
-18h: + Oto, Veronika i Tončo Nussbaum, Anton Mernik

 

Kategorija: