Sv. Mise kroz tjedan - 19.03.-24.03.2019

Ponedjeljak, 18. 03. 2019.
-17h: + Nikola Loina

Utorak, 19. 03. 2019.
-8h: + Josip, Marica i Tomislav Mandić
-11h: ZA NAROD

Srijeda, 20. 03. 2019.
-17h: + ob. Stanko Jurić
    
Četvrtak, 21. 03. 2019.
-17h: + Jozo, Ana i Branka Špiko
    
Petak, 22. 03. 2019.
-17h: + Sanja Stupnišek

Subota, 23. 03. 2019.
-17h: + Zdravka i Stjepan Blažević

Nedjelja, 24. 03. 2019.
-8h: + Niko, Ivo, Adam i Ana Lauš
-10h: za narod
-17h: + Alojzije, Anto i Antonija Palavra

Kategorija: