Sv. Mise kroz tjedan - 18.07. - 24.07.2016.

Ponedjeljak, 18. 07. 2016.
-18h: + Zlatan Grbavac          

Utorak, 19.07. 2016.
-18h: + Marinko Kozina

Srijeda, 20. 07. 2016.
-18h: + Nikola Miljak

Četvrtak, 21. 07. 2016.
-18h: + Pero, Marija i Drago Šantić          

Petak, 22. 07. 2016.
-18h: +Danijela Žogar

Subota, 23. 07. 2016.
-18h: + Jozo, Franjo i Jela Tomić

Nedjelja, 24. 07. 2016.
-8h: + Marko i Marija Tolić
-18h: + Barbara i Mato Knežević, Ana Dohnalek

Kategorija: