Sv. Mise kroz tjedan - 16.12. - 22.12.2013.

Ponedjeljak, 16. 12. 2013.
-17h: + ob. Marković, Jurešić, Lalić i Puljić

Utorak, 17. 12. 2013.
-17h: + Drago Akrapović

Srijeda, 18. 12. 2013.
-17h: + Mara i Mijo Ćurak; Marijan i Manda Bavrka

Četvrtak, 19. 12. 2013.
-17h: +  Pero i Mara Akrapović, Sarafina Anić 
    
Petak, 20. 12. 2013.
-17h: + Marica Begićević

Subota, 21. 12. 2013. 
-17h: + Vida Milotinović

Nedjelja, 22. 12. 2013.
-8h: + Štefica i Mijo Akrapović

Kategorija: