Sv. Mise kroz tjedan - 16.06.-23.06.2019.

Ponedjeljak, 17. 06. 2019.
-18h: + Jela Bonić, +ob. Mijo Blažević

Utorak, 18. 06. 2019.
-18h: + Đuro, Stoja i Željko Lincner

Srijeda, 19. 06. 2019.
-18h: + Marko Čobanović
    
Četvrtak, 20. 06. 2019.
-8h: + Ivo, Lucija, Petar, Filomena, Ruža i Ivica Kelava
-18h: + Ivo i Niko Lauš
    
Petak, 21. 06. 2019.
-18h: + Monika i Josip Jurišić

Subota, 22. 06. 2019.
-18h: + Marija Jurešić

Nedjelja, 23. 06. 2019.
-8h: + Vinko, Ivka, Stipo i Zdravko Kajasa
-10h: za narod
-18h: + Pavao Osvald

 

Kategorija: