Sv. Mise kroz tjedan - 16.04.-22.04.2018

Ponedjeljak, 16. 04. 2018.
-18h: + Marijan Kapetanović, Anđa, Ivo i Juro Čuturić

Utorak, 17. 04. 2018.
-18h: + Toni Čubela

Srijeda, 18. 04. 2018.
-18h: + Dominik Šerventić

Četvrtak, 19. 04. 2018.
-18h: + Anto i Anica Penava
    
Petak, 20. 04. 2018.
-18h: + Anđa i Jozo Smoljan

Subota, 21. 04. 2018.
-18h: + Franc, Marija i Vinko Barač

Nedjelja, 22. 04. 2018.
-8h: + Drago Anić
-10h: za narod
-18h: + Marijana i Suzana Batista

 

 

Kategorija: