Sv. Mise kroz tjedan - 15.10.-21.10.2018.

Ponedjeljak, 15. 10. 2018.
-18h: + Anto, Mara i Nikola Jurešić

Utorak, 16. 10. 2018.
-18h: + Marija Jovanova

Srijeda, 17. 10. 2018.
-18h: + Mate i Milena Mišetić
    
Četvrtak, 18. 10. 2018.
-18h: + Nikola i Josip Kustura
    
Petak, 19. 10. 2018.
-18h: + Vanda Jurić, Mato i Nada Šimunac

Subota, 20. 10. 2018.
-18h: + Dragica Lovrinović

Nedjelja, 21. 10. 2018.
-8h: + Zdravko Hrgić i Ilija Matos
-10h: za narod
-18h: + Anđa Blaškan

Kategorija: