Sv. Mise kroz tjedan - 15.08. - 21.08.2016.

Ponedjeljak, 15. 08.2016.
- 8 h: + Dragan Čuturić
-18h: + Svjetlana Marković    

Utorak, 16. 08. 2016.
-18h: + Jakov Mijač

Srijeda, 17. 08. 2016.
-18h: + Ivo, Cvijeta i Martin Tomić
 
Četvrtak, 18.08. 2016.
-18h: + Zdenko i Vinko Palavra
    
Petak, 19.8. 2016.
-18h: +Josip, Anto, Pero i Lucija Vidović

Subota, 20.08. 2016.
-18h: + Vlado, Franjo i Franjo Peričević

Nedjelja, 21. 08. 2016.
-8h: + Serafina i Ivica Mijač; Božo Popović
-18h: + Marijan Jurić

 

Kategorija: