Sv. Mise kroz tjedan - 14.12.-20.12.2015.

Ponedjeljak, 14. 12. 2015.
-6:15h: + Jozo, Lucija, Anton i Mirko Karivan i +ob. Karivan    

Utorak, 15.12. 2015.
-6:15h: + Mirko i Vinko Vrebac

Srijeda, 16. 12. 2014.
-6:15h: + ob. Kikić i Križanac

Četvrtak, 17. 12. 2015.
-6:15h: + Drago Akrapović
    
Petak, 18. 12. 2015.
-6:15h: + Mijo i Štefica Akrapović

Subota, 19. 12. 2015.
-6:15h: + Ilija, Jela, Pero i Mara Akrapović

Nedjelja, 20. 12. 2015.
-8h: + Mato i Ivka Babić
-17h: + Mirko Jurešić

 

Kategorija: