Sv. Mise kroz tjedan - 13.10.-19.10.2014.

Ponedjeljak, 13. 10. 2014.
-18h: + Petar i Ruža Čurčić    

Utorak, 14.10. 2014.
-18h: + Ilija Anić 

Srijeda, 15. 10. 2014.
-18h: + ob. Živičnjak

Četvrtak, 16. 10. 2014.
-18h: + Ljerka Gardavski
    
Petak, 17. 10. 2014.
-18h: + Luka Ravnjak i Lucija Jovanović

Subota, 18. 10. 2014. 
-18h: + Luka, Luca i Anto Štrbac

Nedjelja, 19. 10. 2014.
-8h: + Mara Sladoja 
-18h: + Dragica Lovrinović

Kategorija: