Sv. Mise kroz tjedan - 12.08.-18.08.2019

Ponedjeljak, 12. 08. 2019.
-18h: + Jakov, Franjo, Sarafina Mijač

Utorak, 13. 08. 2019.
-18h: + Damir Lakić

Srijeda, 14. 08. 2019.
-18h: + Mladen Pušić
    
Četvrtak, 15. 08. 2019.
-8 h: + Ivo, Ivka, Dragan, Marija Čuturić
-18h: + Svjetlana Marković

Petak, 16. 08. 2019.
-18h: + Jakov Vidović; Nikola Dvorneković

Subota, 17. 08. 2019.
-18h: + Stjepa, Zora Međugorac; Ivo Petrušić

Nedjelja, 18. 08. 2019.
-8h: + Jago, Ana, Pero i Luca Ćosić
-10h: za narod
-18h: + Zdenko Jurešić

 

Kategorija: