Sv. Mise kroz tjedan - 10.09.-16.09.2018.

Ponedjeljak, 10. 09. 2018.
-18h: + Marko i Tomo Madunić, Jozo, Filomena i Luca Kustura

Utorak, 11. 09. 2018.
-18h: + Vinko Žarko

Srijeda, 12. 09. 2018.
-18h: + Drago, Anto i Slava Palavra
    
Četvrtak, 13. 09. 2018.
-18h: + Ivo i Kata Brnjaković

Petak, 14. 09. 2018.
-18h: + Pejo, Anica i Anto Užar

Subota, 15. 09. 2018.
-18h: + Stjepan i Zora Međugorac, Ivo Petrušić

Nedjelja, 16. 09. 2018.
-8h: + Ivica i Jelena Batarilo
-10h: za narod
-18h: + Ob. Jago Jurešić

 

Kategorija: