Sv. Mise kroz tjedan - 10.06.-16.06.2019.

Ponedjeljak, 10. 06. 2019.
-18h: + Luca, Jago i Mirko Marković, Rudolf i Ruža Relota

Utorak, 11. 06. 2019.
-18h: + Toni Ćubela

Srijeda, 12. 06. 2019.
-18h: + Marko Knežević
    
Četvrtak, 13. 06. 2019.
-18h: + Pero i Luca Akrapović, +ob. Akrapović
    
Petak, 14. 06. 2019.
-18h: + Ivo, Anđa, Drago i Ana Vidović

Subota, 15. 06. 2019.
-18h: + Mihajlo, Lucija, Miroslav, Josip i Štefica Sobolj, Vera i Pavo Popović

Nedjelja, 16. 06. 2019.
-8h: + Vojislav, Ana, Pero i Luca Mariolović
-10h: za narod
-18h: + Ivica Kajić, Petar, Kata i Nikola Kokić

 

Kategorija: