Sv. Mise kroz tjedan - 09.02.-15.02.2015.

Ponedjeljak, 09. 02. 2015.
-17h: + Drago Rukavina i +ob. Rukavina    

Utorak, 10.02. 2015.
-17h: + Anđa i Anto Jurišić 

Srijeda, 11. 02. 2014.
-16:30h: + Kata i Ivan Vidović

Četvrtak, 12. 02. 2015.
-17h: + Luca Kelava
    
Petak, 13. 02. 2015.
-17h: + Nikola Kustura, Stjepan i Luca Miljak

Subota, 14. 02. 2015. 
-17h: + Anto Šendula

Nedjelja, 15. 02. 2015.
-8h: + Drgautin, Cvijeta, Aleksandar, David i Luca Milanović 
-17h: + Jure, Slavica, Franjo, Mirko i Stipo Marković

Kategorija: