Sv. Mise kroz tjedan - 08.08.-14.08.2016.

Ponedjeljak, 08.08.2016.
-18h: + Marija Mužinić    

Utorak, 09.08. 2016.
-18h: + Marko Križanac

Srijeda, 10.08. 2016.
-18h: + Jozo i Toma Novačić

Četvrtak, 11.08. 2016.
-18h: + Ivo i Ana Bilić
 
Petak, 12.8. 2016.
-18h: +Mirko i Štefica Badrov

Subota, 13.08. 2016.
-18h: + Damir Lakić

Nedjelja, 14. 07. 2016.
-8h: + Davor Vidović
-18h: + Karlo, Marija i Alfred Hekrle

 

Kategorija: