Sv. Mise kroz tjedan - 08.02.-14.02.2016.

Ponedjeljak, 08. 02. 2016.
-17h: + Anto i Anđa Jurišić    

Utorak, 09.02. 2016.
-17h: + Marijan i Bruno Nikić i + Ljubica Jurić

Srijeda, 10. 02. 2016.
-16:30h: + Martin Prpić

Četvrtak, 11. 02. 2016.
-17h: + Tomo Šendula
    
Petak, 12. 02. 2016.
-17h: + Anđa, Nikola, Ivo, Stjepan, Jozo i Ana Šafradin

Subota, 13. 02. 2016.
-17h: + Cico Niko, Mara, Jelena i Anica

Nedjelja, 14. 02. 2016.
-8h: + Ivo Lauš, Adam i Ana Jurešić  
-17h: + ob. Milanović Dragutin i + ob. Milanović

 

Kategorija: