Sv. Mise kroz tjedan - 07.03.-13.03.2016.

Ponedjeljak, 07. 03. 2016.
-17h: + Nedeljko i Anica Kovačević    

Utorak, 08.03. 2016.
-17h: + Drago Batista

Srijeda, 09. 03. 2016.
-16:30h: + Zdravko, Serafina i Pero Hrgić, Ilija Matos

Četvrtak, 10. 03. 2016.
-17h: + Marija i Miroslav Paradžik
    
Petak, 11. 03. 2016.
-17h: + Ruža i Niko Blažević

Subota, 12. 03. 2016.
-17h: + David Milanović

Nedjelja, 13. 03. 2016.
-8h: + Andrija Mijač  
-17h: + Nikola, Iva i Ilija Jurakić

Kategorija: