Sv. Mise kroz tjedan - 06.08.-12.08.2018.

Ponedjeljak, 06. 08. 2018.
-18h: + Marija Jurešić

Utorak, 07. 08. 2018.
-18h: + Pero, Marija i Ivica Šantić

Srijeda, 08. 08. 2018.
-18h: + Marija Jurešić
    
Četvrtak, 09. 08. 2018.
-18h: + Marko Križanac
    
Petak, 10. 08. 2018.
-18h: + Jakov, Frano i Sarafina Mijač

Subota, 11. 08. 2018.
-18h: + ob. Ive Milešić

Nedjelja, 12. 08. 2018.
-8h: + Ana i Marko Jurišić, Srećko Katić
-10h: za narod
-18h: + Zdenko Majstorović

 

Kategorija: