Sv. Mise kroz tjedan - 06.05. - 12.05.2019

Ponedjeljak, 06. 05. 2019.
-18h: + Valentin Žagar

Utorak, 07. 05. 2019.
-18h: + Ferdo Bošnjak

Srijeda, 08. 05. 2019.
-18h: + ob. Mijo Rašo i Luka Baković
    
Četvrtak, 09. 05. 2019.
-18h: + Ivan, Kata i Tomislav Vidović
    
Petak, 10. 05. 2019.
-18h: + Petar, Antonija, Katarina, Petar i Tomislav Novak

Subota, 11. 05. 2019.
-18h: + Ana i Marko Milanović

Nedjelja, 12. 05. 2019.
-8h: + Davor Baković, Ivo i Jela Hrgić
-10h: za narod
-18h: + Ivica i Jelena Batarilo

 

Kategorija: