Sv. Mise kroz tjedan - 06.04. - 12.04.2015.

Ponedjeljak, 06. 04. 2015.
-18h: + Anto Kajić    

Utorak, 07.04. 2015.
-18h: + Ivo, Anđa i Antonija Baković

Srijeda, 08. 04. 2014.
-18h: + Petar, Ruža i Mijo Blažević

Četvrtak, 09. 04. 2015.
-18h: + Borislav, Ivan i Marija Ružić
    
Petak, 10. 04. 2015.
-18h: + Josip Blažević

Subota, 11. 04. 2015.
-18h: + Kata Mišković i Ana Barać

Nedjelja, 12. 04. 2015.
-8h: + Jozo, Marica, Zdravko i Katica Jurešić
-18h: + Ljubica i Anđa Livančić; Filomena i Drago Jurešić

Kategorija: