Sv. Mise kroz tjedan - 05.11.-11.11.2018.

Ponedjeljak, 05. 11. 2018.
-17h: + Stjepan Jurešić

Utorak, 06. 11. 2018.
-17h: + Franjo i Sarafina Mijač

Srijeda, 07. 11. 2018.
-17h: + Milka i Ivan Marković, Antonio Akrapović
    
Četvrtak, 08. 11. 2018.
-17h: + Marko i Ana Vidović, Petar i Mara Anić
    
Petak, 09. 11. 2018.
-17h: + Stjepan Gelić

Subota, 10. 11. 2018.
-17h: + Zvonko, Adolf i Milka Iličić, Stjepan Perić

Nedjelja, 11. 11. 2018.
-8h: + Martin, Janja, Kata i Mijo Jurešić
-10h: za narod
-17h: + Gabrijel, Ana i Nada Čuturić

 

Kategorija: